Estudis nutricionals de dèficit de DAO

El Dèficit de DAO és una alteració en el metabolisme de la histamina alimentaria que es presenta quan hi ha poca activitat de l’enzim DiAminoOxidasa (DAO), és a dir, quan per algun motiu es crea una deficiència considerable en l’activitat funcional de l’enzim més important en la metabolització de la histamina. A l’existir una desproporció entre la histamina ingerida o alliberada per les cèl·lules que la guarden en l’organisme, i la capacitat de metabolizar-la, es produeix l’acumulació d’histamina en plasma i l’aparició dels efectes adversos.

Per això és vital crear un pla nutricional adaptat a cada persona baix en histamina i si és necessari suplementat amb enzim DAO. 

Hi ha diferents patologies que es relacionen amb un augment d’histamina per causa de tenir poca activitat de l’enzim DAO:

  • Migranya o altres cefalees vasculars. 
  • Trastorns gastrointestinals, restrenyiment, diarrea, sacietat, flatulència o sensació d’inflor i síndrome de vòmits cíclics. 
  • Fatiga crònica i fibromialgia.
  • Trastorns dermatològics com la pell seca, l’atòpica o la psoriasis.
  • Dolors osteoarticulars i musculars.
  • En la infància i adolescència s’ha relacionat el dèficit de DAO amb el trastorn d’atenció i hiperactivitat (TDAH). 
Centre mèdic acreditat per:
Únic centre mèdic a Catalunya acreditat com a destí de turisme esportiu
Centre col·laborador i formatiu de:
Agència de comunicació de Sportcat: