Electroestimulació corporal global (body-tech)

ELECTROESTIMULACIÓ CORPORAL GLOBAL

Una altra de les tecnologies que ens diferencien és l’electroestimulació corporal global.

Varem ser els primers de la Península en tenir aquesta tecnologia el 2010.

Prové de USA i consisteix en una armilla que agafa tot el cos, braços, glutis, cuixes i que té incorporats i sectoritzats elèctrodes en cada grup muscular, permetent a partir d’una consola, emetre els polsos elèctrics que ens interessin. Així podem elastificar, tonificar, hipertrofiar el que ens interessi, sempre treballant globalment tot el cos i equilibrant i compensant la musculatura. Diferents estudis demostren que una sessió amb aquest tipus de tractament que dura uns 30-40 minuts equivalen a unes dues setmanes de gimnàs diari. Això ens permet mantenir la musculatura en cas de lesió llarga, recuperar la musculatura post-esforç físic important (maratons, ultramans...), equilibrar i compensar la musculatura quan hi ha descompensacions o degeneracions o lesions nervioses...

Aquesta tecnologia, associada a la teràpia de buit (VACUSPORT), és actualment lo últim en medicina antiaging.

Centre mèdic acreditat per:
Únic centre mèdic a Catalunya acreditat com a destí de turisme esportiu
Centre col·laborador i formatiu de:
Agència de comunicació de Sportcat: