Estudis fisiològics de rendiment esportiu

Mirar revisions mèdico-esportives.

Les proves de rendiment estàndard que realitzem a Sportcat, serien la Platinium i la Gold. Tot i així, podem realitzar tot tipus de protocols personalitzats i tests (Windgate, Daniels,...) per valorar rendiment i evolució.

En aquest sentit, realitzar una revisió al principi de la temporada permetrà obtenir valors com VO2max, llindar anaeròbic, lactacidèmia post-esforç entre d'altres, que ens permetrà fer un programa d'entrenament integrant els objectius en cada temporada.

A Sportcat, si l'esportista així ho desitja, podem acompanyar i assessorar en els objectius o intencions de l'esportista, integrant metge especialista medicina esportiva, entrenador personal, nutricionista,... treballant en equip i ajudant-vos a obtenir el millor de cadascú.

Un bon indicatiu de que l'entrenament sigui realment eficaç, seria realitzar una o dos proves màximes en el transcurs de la temporada.

Centre mèdic acreditat per:
Únic centre mèdic a Catalunya acreditat com a destí de turisme esportiu
Centre col·laborador i formatiu de:
Agència de comunicació de Sportcat: