PSICOLOGIA ESPORTIVA

QUÈ FEM?

 

La psicologia esportiva té com a objecte d'estudi la conducta i els factors associats al rendiment en l'esport, com l’alt rendiment, la tecnificació, la iniciació, l’oci i la salut. L’objectiu és entendre com influencien els diferents agents esportius (entrenadors, àrbitres, pares i directius...) en el comportament de l'esportista, ja sigui en el seu àmbit esportiu com personal.

 

La psicologia esportiva forma part de la preparació global de l'esportista, igual que l’entrenament físic, tècnic o tàctic. Permet millorar la productivitat al llarg de la temporada o en moments específics, optimitzant competències i anticipant possibles obstacles que poden limitar el rendiment. 

 

A través d’aquest treball ejjjs pot predir l'estil de funcionament de l'esportista i si fos necessari modificar-lo, amb la finalitat de millorar el rendiment preservant el benestar de l’esportista o de l’equip. 

 

PER A QUI?

 

 

Cada esport, esportista o grup d'esportistes té unes circumstàncies particulars que han de ser estudiades per poder comprendre quines són les necessitats psicològiques que pot tenir. Aquest servei va dirigit a tots els agents que estiguin relacionats amb l'esport de rendiment: esportistes i equips d’elit i de base, entrenadors, famílies d’esportistes, àrbitres i esportistes que s’estan recuperant de lesions o decideixen retirar-se. Les sessions de treball sempre s’adeqüen als objectius i al context específic per a cada cas.

 

ON?

 

Les sessions de treball es podran dur a terme segons la necessitat de l'esportista i de l’equip. Hi ha la possibilitat de desenvolupar les sessions individuals o de grup al centre Sportcat, a les instal·lacions del club esportiu, a la pista, al camp i en d’altres espais que es requereixi.

 

COM?

 

La preparació psicològica dels esportistes inclou l'aplicació rigorosa d'estratègies apropiades per aconseguir que assoleixin un determinat estat mental i realitzin una o un conjunt de conductes que resultin rellevants per al rendiment. 

 

També representa la manipulació de variables psicològiques com la motivació, la confiança i l’atenció, entre d’altres, amb l'objectiu d'aconseguir el rendiment esportiu i personal més apropiat a cada moment.

Centre mèdic acreditat per:
Únic centre mèdic a Catalunya acreditat com a destí de turisme esportiu
Centre col·laborador i formatiu de:
Agència de comunicació de Sportcat: